logo trans

Tankcontrole

tankcontrole

Laat uw stookolietank nakijken

Het is belangrijk dat uw stookolietank door een specialist gecontroleerd wordt. Zo vermindert u de kans op grondwater- en bodemverontreiniging, lekkages en schade. Daarom is Hognoul & Zn naast uw vaste mazoutleverancier de geschikte persoon om uw tank te controleren. Wanneer we een tank keuren, onderzoeken we onder meer:

We beschikken over aangepaste apparatuur, bijvoorbeeld een ultrasone machine die aan de hand van geluidsgolven lekken kan opsporen. Zowel ondergrondse als bovengrondse tanken kijken we volgens het boekje na. Heeft u een stookolietank die we eens onder de loep moeten nemen? Maak nu een afspraak.